Aftellen tot Muziekkamp 2024!

Mobirise

Wat is Muvek vzw?

Welkom op de website van Muziekvereniging Kempen vzw.

Muvek vzw werd opgericht in 2022 met als doelstelling het faciliteren van muzikale en culturele projecten voor jongeren.

Na 6 jaar op kleine schaal muziekkampen te organiseren ontstond het idee om uit te breiden naar meerdere projecten voor een breder publiek. Hieruit is Muvek vzw ontstaan.

Buiten de muziekkampen die nog steeds het kloppend hart van de vereniging vormen, organiseren wij ook concerten en namen we in 2023 deel aan het Europees Muziekfestival voor de Jeugd. 

Mobirise

Groepsfoto leden algemene vergadering

Over ons

Muvek vzw is ontstaan vanuit een groep vrienden die elkaar jaren geleden al musicerend leerden kennen. Doorheen deze periode groeide het engagement om meerdere projecten op poten te zetten.

Wij zetten ons graag in om iedereen de kans te geven om zowel deel te nemen aan muzikale projecten als deze zelf te organiseren. Ons doel is anderen inspireren om meer met muziek of eender welke vorm van kunst en cultuur bezig te zijn. 

Het bestuur

Philippe Boets

Secretaris

Korneel De Groot

Penningmeester

Jan Permentier

Voorzitter

© Copyright 2025 Mobirise - All Rights Reserved

No Code Website Builder